การจอง และค่าโดยสาร

วิธีการจอง

สามารถซื้อตั๋วโดยสารของสายการบินZIPAIRได้ทางอินเตอร์เนต (เว็บไซต์คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน) หรือศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ

สายการบิน ZIPAIR จะมีค่าธรรมเนียมในการออกตั๋วต่างหากเมื่อท่านซื้อตั๋วโดยสาร นอกจากนี้เมื่อซื้อตั๋วโดยสารหรือบริการเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมคิดต่อ 1 ท่าน) แยกต่างหาก เราแนะนำให้ท่านทำการจองผ่านเว็บไซต์เพื่อให้สามารถซื้อได้ในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น
อนึ่ง สามารถซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางได้ไม่เกิน90นาที

ประเภทอายุสำหรับการจอง

ZIPAIR กำหนดประเภทอายุสำหรับการจองดังต่อไปนี้

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

 • สามารถขึ้นเครื่องโดยลำพัง

เด็ก A (12~14 ปี)

 • ไม่สามารถขึ้นเครื่องตามลำพัง
 • ต้องมีผู้โดยสารอายุ15ปีขึ้นไปมาด้วย
 • ไม่สามารถนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน

เด็ก B (7~11 ปี)

 • ไม่สามารถขึ้นเครื่องตามลำพัง
 • ต้องมีผู้โดยสารอายุ15ปีขึ้นไปมาด้วย
 • ไม่สามารถนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน

เด็ก C (2~6 ปี)

 • ไม่สามารถขึ้นเครื่องตามลำพัง
 • ต้องมีผู้โดยสารอายุ15ปีขึ้นไปมาด้วย
 • อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เกิน 2 คน (เด็ก C และทารก) โดยสารกับผู้ใหญ่1คน (อย่างไรก็ตามทารกโดยสารได้สูงสุด 1 คนต่อผู้ใหญ่1คน)
 • สามารถชำระค่า โดยสารแบบU6
 • ไม่สามารถนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน

ทารก (0~1ปี)

 • ไม่สามารถขึ้นเครื่องตามลำพัง
 • ต้องมีผู้โดยสารอายุ15ปีขึ้นไปมาด้วย
 • อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เกิน 2 คน (เด็ก C และทารก) โดยสารกับผู้ใหญ่1คน (อย่างไรก็ตามทารกโดยสารได้สูงสุด 1 คนต่อผู้ใหญ่1คน)
 • สามารถชำระค่า โดยสารแบบU6
 • ไม่สามารถนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
 • ทารกแรกเกิดอายุไม่เกิน8วันไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
 • สามารถสำรองที่นั่งเด็กอายุต่ำกว่า 9 กก. ได้ที่ศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ

อัตราค่าโดยสาร

เราเตรียมค่าธรรมเนียมไว้สองประเภทสำหรับที่นั่งหนึ่งคือ " ZIPFULL-FLAT" และอีกที่นั่งหนึ่งคือ "Standard" สำหรับค่าธรรมเนียมที่นั่ง "Standard" เรายังพิจารณา "U6 Standard" สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ภายใต้ อายุ 6 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีหรือ 2 ปีจะมีที่นั่งด้วย

ZIP Full-Flat

ท่านสามารถเลือกที่นั่งแบบ ZIP Full-Flat ได้ กรุณาดูที่ รายละเอียดเกี่ยวกับที่นั่ง

ค่าโดยสารจะเปลี่ยนไปตามจำนวนที่นั่งที่เหลือ เป็นต้น ในแต่ละเที่ยวบิน
การขอเงินคืนเนื่องมาจากเหตุผลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎค่าโดยสาร
เนื่องจากกฎค่าโดยสารอาจมีกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรืออาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 • * ผู้โดยสารอายุ7ปีขึ้นไปสามารถใช้ได้ * สำหรับที่นั่งแบบ“ZIP Full-Flat” ไม่มีการตั้งอัตราค่าโดยสารสำหรับ U6

Standard

ท่านสามารถใช้ที่นั่งมาตรฐานที่นั่งธรรมดา กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับที่นั่ง")

ค่าโดยสารจะเปลี่ยนไปตามจำนวนที่นั่งที่เหลือ เป็นต้น ในแต่ละเที่ยวบิน
การขอเงินคืนเนื่องมาจากเหตุผลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎค่าโดยสาร
เนื่องจากกฎค่าโดยสารอาจมีกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรืออาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

U6 Standard

ท่านสามารถใช้ที่นั่งมาตรฐานที่นั่งธรรมดา โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับที่นั่ง")

ค่าโดยสารจะเปลี่ยนไปตามจำนวนที่นั่งที่เหลือ เป็นต้น ในแต่ละเที่ยวบิน
การขอเงินคืนเนื่องมาจากเหตุผลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎค่าโดยสาร
เนื่องจากกฎค่าโดยสารอาจมีกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรืออาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

※เด็กอายุ 0 ~ 6 ปีเท่านั้นที่สามารถใช้ได้
※สำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่มาพร้อมกับเด็กสองท่าน ท่านไม่สามารถสำรองที่นั่งกับเด็กสองท่านของท่านผ่านบนเว็บไซต์ได้ ขออภัยในความไม่สะดวกกรุณาตรวจสอบกับ ศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ.