ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

เราให้การช่วยเหลือบนเครื่องแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ และอื่นๆ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาแจ้งและตรวจสอบกับศูนย์การติดต่อช่วยเหลือล่วงหน้า สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดมาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้กดปุ่มไ Thai (ไทย) ที่มุมขวาบน

สอบถามข้อมูลผ่านแชทออนไลน์หรืออีเมล

กรุณาติดต่อ คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

020-261-630(จากต่างประเทศ:+66-20-261-630

ZIPAIR จะรับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้โดยสารที่มีเด็กเล็กเดินทางด้วยเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ ขอความกรุณาติดต่อทางแชทหรือว่าอีเมล ค่าใช้จ่ายในการโทรขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน