เกี่ยวกับU6(การดูแลผู้โดยสารอายุระหว่าง0-6ปี)

ZIPAIRได้ให้บริการที่เรียกว่า “U6” สำหรับผู้โดยสารที่พาเด็กอายุระหว่าง0-6ปีขึ้นเครื่อง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางในน่านฟ้า มีลักษณะเด่น ดังนี้

1. สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี เราขอเสนอราคา "U6 Standard" ที่มีราคาไม่แพง

เด็กอายุ 0 ถึง 6 ปีสามารถจองตั๋วโดยสารในราคา U6 ได้
เมื่อเทียบกับค่าโดยสารทั่วไป ค่าโดยสารนี้มีราคาที่ถูกกว่า ดังนั้นคุณสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ

2. เรามีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารทุกท่านรวมถึงที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี

ZIPAIRได้เตรียม Baby Safety Seat (ที่นั่งสำหรับเด็ก) เพื่อให้เด็ก (0-1ปี) ได้นั่งอย่างแน่นอน หมดภาระการอุ้ม สามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีจำเป็นต้องซื้อตั๋วเเบบ "U6 Fare(U6 Standard)"

  • * อย่างไรก็ตามเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 9 กิโลกรัม จะได้รับการจัดการดังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถทำการสำรองที่นั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์การติดต่อช่วยเหลือ
  • จำเป็นต้องติดตั้ง Baby Safety Seat (ที่นั่งสำหรับเด็ก)โดยหันไปด้านหลัง ที่นั่งที่สามารถติดตั้งแบบหันไปด้านหลังได้มีจำกัด
  • หากที่นั่งนิรภัยของทารกเเบบหันไปทางด้านหลังเต็ม ผู้ปกครองต้องอุ้มเด็กไว้บนตักหลังจากจัดที่นั่งให้ทารกแล้วตลอดการเดินทาง
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Child Seat) ติดตั้งเบาะหันหน้าทางเดียวกับผู้ปกครอง
ที่นั่งนิรภัยสำหรับทารก (เบาะนั่งสำหรับเด็ก) ติดตั้งโดยหันหน้าไปทางด้านหน้า (ภาพจากด้านหน้า)
ที่นั่งนิรภัยสำหรับทารก (เบาะนั่งสำหรับเด็ก) ติดตั้งโดยหันหน้าไปทางด้านหน้า (ภาพจากด้านข้าง)
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Child Seat) ติดตั้งเบาะหันหลังโดยหันหน้าเข้าหาผู้ปกครอง
ที่นั่งนิรภัยสำหรับทารก (เบาะนั่งสำหรับเด็ก) แบบหันหลัง (ภาพจากด้านหน้า)
ที่นั่งนิรภัยสำหรับทารก (เบาะนั่งสำหรับเด็ก) ติดตั้งโดยหันหน้าไปทางด้านหน้า (ภาพจากด้านหน้า)

3. เราเตรียมที่นั่งถัดจากผู้โดยสารเด็กให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปีโปรดสำรองที่นั่งไว้ใกล้กับผู้ใหญ่ (หนึ่งท่าน) นอกจากในกรณีนี้การจองที่นั่งล่วงหน้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ แต่สำหรับเด็กอายุ 0 - 6ปี และที่นั่งถัดจากเด็ก (หนึ่งท่าน) สามารถจองล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • *แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเลือกที่นั่งพร้อมกับเด็กอายุ0-6ปี โปรดเข้าใจว่าหากเลือกที่นั่งไม่พร้อมกันจะมีค่าใช้จ่ายตามปกติ
  • *เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย การสำรองที่นั่งข้างกันนั้นมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าเที่ยวบินที่จองจะมีที่ว่าง แต่โปรดเข้าใจว่าในกรณีที่ที่นั่งข้างๆกันไม่มีที่ว่างจะไม่สามารถสำรองที่นั่งให้เด็กอายุ0-6ปีได้

ตัวอย่างการจัดที่นั่งที่เป็นไปได้

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

เด็ก (2-6ปี)

ทารก (0~1ปี)

ตัวอย่าง 1

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทารก (0~1ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่นั่งด้านข้างเป็นผู้ใหญ่ ตรงกลางเป็นเด็กอายุ0-6ปีนั่ง ทั้ง 2 คนจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ตัวอย่าง 2

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เด็ก (2-6ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่นั่งตรงกลางเป็นผู้ใหญ่ ที่นั่งด้านข้างเป็นเด็กอายุ0-6ปีนั่ง ทั้ง 2 คนจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ตัวอย่าง 3

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทารก (0~1ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่นั่งด้านข้างเป็นผู้ใหญ่ 2 คน ที่นั่งตรงกลางเป็นเด็กอายุ0-6ปีนั่ง เด็กและผู้ใหญ่ที่นั่งด้านข้าง(1คนเท่านั้น)จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ตัวอย่าง 4

เด็ก (2-6ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่นั่งด้านข้างเป็นเด็กอายุ0-6ปี ที่นั่งตรงกลาง และที่นั่งด้านข้างอีกที่เป็นผู้ใหญ่ 2 คนนั่ง เด็กและผู้ใหญ่ที่นั่งด้านข้าง(1คนเท่านั้น)จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ตัวอย่าง 5

ทารก (0~1ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เด็ก (2-6ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่นั่งตรงกลางเป็นผู้ใหญ่ ที่นั่งด้านข้างทั้งสองข้างเป็นเด็กอายุ0-6ปีนั่ง 2 คน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ตัวอย่าง 6

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

มีค่าใช้จ่าย

ทารก (0~1ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ด้านข้างผู้ใหญ่เป็นเด็กอายุ0-6ปีนั่ง จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกที่นั่งล่วงหน้าสำหรับ 2 คนนี้ แต่หากผู้ใหญ่เลือกที่นั่งแถวหน้าหรือแถวหลังจะมีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง 7

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

มีค่าใช้จ่าย

ทางเดิน

ทารก (0~1ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เด็ก (2-6ปี)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่มีทางเดินคั่นตรงกลางไม่ถือเป็นที่นั่งข้างกัน จึงมีค่าใช้จ่ายในการเลือก