สัมภาระ

ที่ZIPAIRในการถือสัมภาระขึ้นเครื่องหรือรับฝากโหลดสัมภาระ มีกฎดังต่อไปนี้
สามารถซื้อบริการสัมภาระเพิ่มได้ทางอินเตอร์เนต (ผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน) ทางศูนย์บริการข้อมูล หรือที่เคาน์เตอร์สนามบิน อย่างไร

* อย่างไรก็ตามการชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าหรือที่เคาน์เตอร์สนามบินจะต้องมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการแยกต่างหาก เราจึงอยากแนะนำให้ท่านดำเนินการจองผ่านเว็บไซต์มาล่วงหน้าเพื่อราคาที่ถูกกว่า

สัมภาระติดตัว

ภาพประกอบกระเป๋า: ขนาดกระเป๋าเดินทางสูง 55 ซม. กว้าง 40 ซม. และลึก 25 ซม. / ขนาดกระเป๋าบอสตันสูง 35 ซม. กว้าง 45 ซม. และลึก 25 ซม.

สัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องได้ต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กำหนด และรวมทั้งสิ้นได้ 2ชิ้น (ชิ้นที่1: 40×25×55ซม. ชิ้นที่2: 35×25×45ซม.)
น้ำหนักที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถหนักได้ 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ได้สูงสุด 15 กิโลกรัม)
คุณสามารถซื้อได้ถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระติดตัวไม่สามารถซื้อได้ที่สนามบินในวันออกเดินทาง หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด จะรับฝากเป็นสัมภาระเช็กอินเพื่อโหลดใต้เครื่อง

 • * ค่าธรรมเนียมอาจมีการแปลงเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ท่านเลือกใช้
 • * เมื่อดำเนินการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม่สามารถคืนเงินเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 • นาริตะ - โซล
  2,000เยน
 • โซล - นาริตะ
  19,050วอน
 • นาริตะ - มะนิลา
  3,000เยน
 • มะนิลา - นาริตะ
  23 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - กรุงเทพมหานคร
  3,000เยน
 • กรุงเทพมหานคร - นาริตะ
  760 บาท
 • นาริตะ - สิงคโปร์
  3,000เยน
 • สิงคโปร์ - นาริตะ
  31 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • นาริตะ - โฮโนลูลู
  4,000เยน
 • โฮโนลูลู - นาริตะ
  31 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - แวนคูเวอร์
  5,000 เยน
 • แวนคูเวอร์ - นาริตะ
  52 ดอลลาร์แคนาดา
 • นาริตะ - ซานฟรานซิสโก
  5,000เยน
 • ซานฟรานซิสโก - นาริตะ
  38 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ซานโฮเซ่
  5,000เยน
 • ซานโฮเซ่ - นาริตะ
  38 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ลอสแอนเจลิส
  5,000เยน
 • ลอสแอนเจลิส - นาริตะ
  38 ดอลลาร์สหรัฐ

สัมภาระเช็กอิน(สัมภาระที่ฝาก)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินจะคิดตั้งแต่สัมภาระชิ้นแรกเป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอินจะเรียกเก็บเป็นรายชิ้น
สัมภาระเช็คอินสามารถซื้อได้สูงสุด 5 ชิ้นต่อผู้โดยสาร 1 คน (มีค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระโหลดแต่ละชิ้น)
น้ำหนักสูงสุดต่อชิ้นคือ 30 กก.สัมภาระเช็คอินสามารถซื้อได้สูงสุด 5 ชิ้นเเละเเต่ละชิ้นมีขนาดตามที่สายการบินกำหนด (ผลรวมของสามด้าน กว้าง+ยาว+สูง คือ 203 ซม. หรือน้อยกว่า) หากคุณซื้อสัมภาระเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบิน จะมีค่าธรรมเนียมค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอิน ไม่สามารถชำระเงินด้วยเงินสดได้

 • * ค่าธรรมเนียมอาจมีการแปลงเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ท่านเลือกใช้
 • * เมื่อดำเนินการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม่สามารถคืนเงินเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร

ค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (1 ชิ้น ได้สูงสุด 30 กก.)

 • นาริตะ - โซล
  4,000 เยน

  3,500 เยน (ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567)

 • โซล - นาริตะ
  38,100วอน

  33,300 วอน (ออกเดินทางตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

 • นาริตะ - มะนิลา
  5,000 เยน
 • มะนิลา - นาริตะ
  38 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - กรุงเทพมหานคร
  5,000 เยน
 • กรุงเทพมหานคร - นาริตะ
  1,270 บาท
 • นาริตะ - สิงคโปร์
  5,000 เยน
 • สิงคโปร์ - นาริตะ
  51 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • นาริตะ - โฮโนลูลู
  6,000 เยน
 • โฮโนลูลู - นาริตะ
  46 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - แวนคูเวอร์
  7000 เยน
 • แวนคูเวอร์ - นาริตะ
  73 ดอลลาร์แคนาดา
 • นาริตะ - ซานฟรานซิสโก
  7,000 เยน
 • ซานฟรานซิสโก - นาริตะ
  54 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ซานโฮเซ่
  7,000 เยน
 • ซานโฮเซ่ - นาริตะ
  54 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ลอสแอนเจลิส
  7,000 เยน
 • ลอสแอนเจลิส - นาริตะ
  54 ดอลลาร์สหรัฐ

อุปกรณ์กีฬา

หากท่านกำลังจะเช็คอินสัมภาระอุปกรณ์กีฬา ท่านสามารถเช็คอินได้โดยชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดสำหรับการเช็คอินสัมภาระอุปกรณ์กีฬา (ขนาดสูงสุด น้ำหนัก และจำนวน)

 • * ค่าธรรมเนียมอาจมีการแปลงเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ท่านเลือกใช้
 • * เมื่อดำเนินการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม่สามารถคืนเงินเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร
 • * อุปกรณ์กีฬาสามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ตามปกติ ยกเว้นจักรยาน / กอล์ฟ / สกี / สโนว์บอร์ด / กระดานโต้คลื่น
 • * ไม้กอล์ฟถือเป็นอุปกรณ์กีฬาโดยไม่คำนึงถึงจำนวนไม้กอล์ฟ

อุปกรณ์กอล์ฟ อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด กระดานโต้คลื่นความยาวไม่เกิน 200 ซม. 1 ชิ้น

 • นาริตะ - โซล
  5,500เยน
 • โซล - นาริตะ
  66,000วอน
 • นาริตะ - มะนิลา
  6,000 เยน
 • มะนิลา - นาริตะ
  55 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - กรุงเทพมหานคร
  6,000เยน
 • กรุงเทพมหานคร - นาริตะ
  1,800 บาท
 • นาริตะ - สิงคโปร์
  6,000 เยน
 • สิงคโปร์ - นาริตะ
  72 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • นาริตะ - โฮโนลูลู
  7,000เยน
 • โฮโนลูลู - นาริตะ
  64 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - แวนคูเวอร์
  8,000 เยน
 • แวนคูเวอร์ - นาริตะ
  83 ดอลลาร์แคนาดา
 • นาริตะ - ซานฟรานซิสโก
  8,000เยน
 • ซานฟรานซิสโก - นาริตะ
  73 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ซานโฮเซ่
  8,000เยน
 • ซานโฮเซ่ - นาริตะ
  73 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ลอสแอนเจลิส
  8,000 เยน
 • ลอสแอนเจลิส - นาริตะ
  73 ดอลลาร์สหรัฐ

จักรยาน กระดานโต้คลื่นที่มีความยาวสูงสุดไม่เกิน 200 ซม 1 ชิ้น

 • นาริตะ - โซล
  8,000เยน
 • โซล - นาริตะ
  96,000วอน
 • นาริตะ - มะนิลา
  9,000เยน
 • มะนิลา - นาริตะ
  82 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - กรุงเทพมหานคร
  9,000เยน
 • กรุงเทพมหานคร - นาริตะ
  2,800 บาท
 • นาริตะ - สิงคโปร์
  9,000 เยน
 • สิงคโปร์ - นาริตะ
  109 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • นาริตะ - โฮโนลูลู
  11,000เยน
 • โฮโนลูลู - นาริตะ
  100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - แวนคูเวอร์
  13,000 เยน
 • แวนคูเวอร์ - นาริตะ
  135 ดอลลาร์แคนาดา
 • นาริตะ - ซานฟรานซิสโก
  13,000เยน
 • ซานฟรานซิสโก - นาริตะ
  118 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ซานโฮเซ่
  13,000เยน
 • ซานโฮเซ่ - นาริตะ
  118 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นาริตะ - ลอสแอนเจลิส
  13,000 เยน
 • ลอสแอนเจลิส - นาริตะ
  118 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเสียหายต่อสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

โปรดรายงานความเสียหายที่พบเมื่อเดินทางมาถึงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึง
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เราจะตัดสินใจว่าสามารถชดเชยได้หรือไม่
เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการขนส่ง
เราไม่ชดเชยความเสียหายของกระเป๋าที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งของ
สิ่งของในกระเป๋าของคุณจะไม่ถูกชดเชย

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับความเสียหายของสัมภาระ กรุณาติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มติดต่อ สัมภาระสูญหาย/สัมภาระเสียหาย/รับสัมภาระผิด
 • *ที่สนามบินไม่มีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียบางส่วนเนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เพียงพอ
 • * เมื่อเช็คอินสิ่งของที่เปราะบาง เช่น เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา (ไม้กอล์ฟ อุปกรณ์โต้คลื่น อุปกรณ์ดำน้ำลึก จักรยาน อุปกรณ์สกี ฯลฯ) เซรามิก เครื่องแก้ว ขวดแอลกอฮอล์ ฯลฯ โปรดเตรียมสิ่งของเหล่านั้นให้พร้อมสำหรับการขนส่งทางอากาศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ได้รับการห่อหุ้มอย่างเพียงพอ