อาหารบนเครื่อง

โปรดเพลิดเพลินกับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมีเชฟเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับส่วนผสมและเครื่องปรุง ท่านสามารถซื้ออาหารล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ (พีซี สมาร์ทโฟน) หรือศูนย์บริการลูกค้า โปรดตรวจสอบพร้อมกับ
และอาหาร ระยะเวลาการซื้อล่วงหน้า ท่านสามารถซื้อเครื่องดื่มและของว่างบนเครื่องได้
โปรดตรวจสอบ "รายละเอียดส่วนผสม" สำหรับอาหารบนเครื่องบินแต่ละเมนูเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตแห่งเดียวกันมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ที่เฉพาะเจาะจงหรือเทียบเท่า

  • * ค่าธรรมเนียมอาจมีการแปลงเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนของทางบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ท่านเลือกใช้
  • * อาหารที่เที่ยวบินก่อนซื้อก็เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำ
  • * หากซื้ออาหารผ่านทางศูนย์บริการข้อมูล โปรดระวังว่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการด้วย
  • * เมื่อดำเนินการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราไม่สามารถคืนเงินเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวของผู้โดยสาร
  • * อาหารจริงอาจแตกต่างจากรูปภาพ
  • ※ค่าองค์ประกอบทางโภชนาการเป็นค่าโดยประมาณ
  • * เมนูอาหารและช่วงเวลาในการรับจองอาหารอาจแตกต่างกันตามเส้นทางการบินที่ใช้บริการ
  • * เมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หากไม่สามารถเตรียมอาหารที่ท่านจองมาได้ จะทำการเปลี่ยนเป็นอาหารเมนูอื่นแทน