ประกันการเดินทางต่างประเทศ/ประกันการยกเลิกการเดินทาง

ZIPAIR จำหน่ายประกันคุ้มครองผู้เดินทางจากอุบัติเหตุ และปัญหาต่างๆ

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศ

  การชดเชย
  ญี่ปุ่น:
  ความพิการหลังการบาดเจ็บ, ความเสียหายต่อสิ่งของ, ค่าใช้จ่ายเร่งด่วนเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ฯลฯ
  จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

  จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันในการเดินทาง

  วิธีการสมัคร

  ท่านสามารถสมัครต่อจากการซื้อตั๋วเครื่องบินบนหน้าเว็บไซต์ ZIPAIR และในหน้าของฉัน

  ผู้ที่สามารถทำการสมัครได้

  กรณีเที่ยวบินออกจากประเทศไทย : ผู้ที่อาศัยในประเทศไทย

  ข้อควรระวัง

  ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้:สามารถสมัครได้จนถึง〇 วันก่อนออกเดินทาง ระยะเวลาประกันสูงสุด: ระยะเวลาการเดินทาง ออกจากญี่ปุ่น→31 วัน L2010390

 • ประกันการยกเลิกการเดินทาง(ซื้อได้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น)

  การชดเชย

  การชดเชยค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตั๋วเครื่องบินที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ความล่าช้าในการขนส่ง การยกเลิกเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับของเจ้าตัวหรือครอบครัวและแพทย์สั่งให้ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

  จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

  เมื่อซื้อตั๋วกรุณาตรวจสอบราคาจากคำแนะนำ ตั๋วเครื่องบินจะคำนวณจากค่าโดยสารของเที่ยวบินและบริการอื่น ๆ

  วิธีการสมัคร

  ท่านสามารถสมัครต่อจากการซื้อตั๋วเครื่องบินบนหน้าเว็บไซต์ ZIPAIR

  ผู้ที่สามารถทำการสมัครได้

  ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและแผนการเดินทางที่จองมาจากประเทศญี่ปุ่น (เที่ยวเดียวหรือไปกลับ)

  ข้อควรระวัง

  ช่วงเวลาที่สามารถสมัครได้:เหมือนกับช่วงที่ซื้อตั๋วเครื่องบิน *ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว (รวมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจและการทำงาน) จะไม่ครอบคลุม L2010390

นอกจากนี้หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาตรวจสอบจาก คำถามที่พบบ่อย