แนะนำท่านเข้าสู่บริการเช็คอินออนไลน์

ประกาศ

ขณะนี้ ZIPAIR มีบริการเช็คอินผ่านมือถือที่สะดวกสบายในเส้นทางระหว่างประเทศที่เลือก ลูกค้าสามารถเช็คอินเที่ยวบินได้จากอุปกรณ์ส่วนตัว(สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เพียงอัพโหลดข้อมูลหนังสือเดินทาง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 1.วันที่เริ่มให้บริการ ZG53 (ออกจากนาริตะถึงสิงคโปร์) เริ่มให้บริการวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ZG41 (ออกจากนาริตะถึงอินชอน) เริ่มให้บริการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ZG95 (ออกจากนาริตะถึงมนิลา) เริ่มให้บริการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ZG42 (ออกจากอินชอนถึงนาริตะ) เริ่มบริการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ZG52 (ออกจากกรุงเทพถึงนาริตะ) เริ่มให้บริการวันที่ 3 ธันวาคม 2566 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 *การเช็คอินทางมือถือสามารถทำได้ 24 ชั่วโมงก่อน จนถึง 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด *จะให้บริการอย่างต่อเนื่องในเส้นทางเพิ่มเติม 2.ขั้นตอนการเช็คอินทางมือถือ อุปกรณ์ที่รองรับ:สมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต ①คลิกและเปิดURLที่ได้รับจากอีเมลอัตโนมัติและ/หรือเข้าถึงเว็บไซต์ZIPAIR ②คลิกที่ปุ่มเช็คอินทางมือถือ ③สแกนและอัพโหลดข้อมูลหนังสือเดินทาง ④เมื่อเสร็จแล้ว บอร์ดิ้งพาสขึ้นเครื่องจะแสดงบนมือถือพร้อมใช้งาน 3.ข้อควรระวัง [การจองที่ไม่สามารถเช็คอินผ่านมือถือได้] ·ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน (ตัวอย่าง)ผู้โดยสารที่ขอความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารได้รับการยืนยันบนที่นั่งแถวฉุกเฉิน ·ผู้โดยสารที่เพิ่มบริการเสริมที่มียอดค้างชำระ ในกรณีดังกล่าว โปรดดำเนินการสั่งซื้อออนไลน์ให้เสร็จสิ้นหรือติดต่อตัวแทนศูนย์ติดต่อของZIPAIRเพื่อยกเลิกบริการ ·ผู้โดยสารที่ไม่สามารถดำเนินการเช็คอินทางโทรศัพท์มือถือได้ควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เมื่อเคาน์เตอร์สนามบินปิด ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ [ผู้โดยสารที่มีบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่เสร็จสมบูรณ์] ·สำหรับผู้ที่ไม่มีสัมภาระเช็คอิน ผู้โดยสารสามารถไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้โดยตรงพร้อมบอร์ดิ้งพาสขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทางที่จำเป็น ·ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือพื้นที่โหลดสัมภาระด้วยตนเองก่อนไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ·ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรผ่านห้องรับรองในสนามบินจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับบัตรที่พิมพ์ออกมา [การซื้อบริการเพิ่มเติมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินทางมือถือ] ·ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการสัมภาระเพิ่มเติมต่อไปได้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินทางมือถือ [พิมพ์บัตรบอร์ดิ้งพาสขึ้นเครื่อง] ·หลังจากยืนยันบอร์ดดิ้งพาสบนมือถือแล้ว ให้ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับฉบับพิมพ์

mobile checkin