ขอแนะนำบริการ ZIPAIR Express

ประกาศ

เพื่อความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น ZIPAIR ขอเสนอบริการเสริมที่มีค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและรับสัมภาระที่จุดหมายปลายทางก่อนใคร 【รายละเอียดบริการ】 ・บริการเช็คอินก่อนใคร ・สิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อนใคร วันที่เริ่มขาย: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023 วันที่เริ่มให้บริการ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023 สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้ https://www.zipair.net ค่าบริการเช็คอินก่อนใคร : 3,000 เยนต่อคน เด็กอายุต่ำกว่า6ปีไม่มีค่าใช้จ่าย ※ ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ซื้อบริการนี้ จำนวนที่จำหน่าย: 30 ที่ต่อเที่ยวบิน กำหนดเวลาการซื้อ: ก่อน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพิ่มเติม: ผู้โดยสารที่ซื้อบริการล่วงหน้านี้สามารถใช้บริการที่เคาน์เตอร์ ZIPAIR Express เพื่อเช็คอินได้ ข้อมูลที่ควรทราบ: ・ผู้ร่วมเดินทางไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ หากต้องการใช้บริการจะต้องซื้อบริการเป็นรายบุคคล ・ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องในเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ZIPAIR ไม่จำเป็นต้องซื้อบริการในเที่ยวบินที่สอง ผู้โดยสารจำเป็นต้องซื้อบริการในส่วนเที่ยวบินแรกเท่านั้น ・ตู้เช็คอินแบบบริการตนเอง(Self-service check-in kiosks) มีให้บริการที่สนามบินบางแห่งเท่านั้น หากผู้โดยสารใช้ตู้ดังกล่าวในการเช็คอิน กรุณาอย่าลืมนำสัมภาระไปโหลดที่เคาน์เตอร์ ZIPAIR Express Service ・สัมภาระที่เช็คอินผ่านพื้นที่โหลดสัมภาระด้วยตนเองจะไม่ได้รับสัมภาระที่จุดหมายปลายทางก่อนใคร ・สัมภาระขนาดใหญ่ (ขนาดใดก็ตามที่เกิน 150 ซม.) อาจไม่มีสิทธิ์รับบริการสัมภาระพิเศษ ・ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Express