หากฉันชำระเงินด้วยคะแนนและบัตรเครดิต ฉันจะใช้วิธีการชำระเงินแต่ละวิธีได้อย่างไร?

คะแนนจะถูกนำไปใช้กับยอดซื้อก่อนเป็นอันดับเเรก เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน การดำเนินการจะถูกลำดับดังต่อไปนี้: "ราคาตั๋ว" "ภาษี ค่าธรรมเนียม ฯลฯ" และ "บริการต่างๆ"