หากฉันชำระเงินด้วยคะแนนและบัตรเครดิต ฉันจะใช้วิธีการชำระเงินแต่ละวิธีได้อย่างไร?

การชำระคะแนนจะถูกนำไปใช้ก่อน ในกรณีที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบินคำสั่งของการจัดสรรจะเป็น [ค่าธรรมเนียมตั๋ว] [ภาษี] [บริการอื่น ๆ ]