หากคะแนนที่ฉันเป็นเจ้าของไม่เพียงพอกับราคาตั๋วเครื่องบินที่ซื้อ ฉันยังสามารถใช้คะแนนได้หรือไม่?

ใช่, คุณสามารถชำระเงินเพิ่มเติมด้วยเครดิตการ์ด