สามารถใช้ ZIPAIR Point ทำอะไรได้บ้าง?

สามารถใช้แต้มซื้อสินค้าที่ขายอยู่ใน ZIPAIR web หรือ ภายในเครื่อง โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 พ้อยท์ /Point ขึ้นไป