มีเงื่อนไขในการสมัครเข้า ZIPAIR Point Club Plus ไหม?

ผู้ที่สมัครเข้า ZIPAIR Point Club เรียบร้อยแล้ว และมีบัตรเครดิต ไม่ว่าเป็นใครก็สามารถสมัครได้