มีเงื่อนไขในการสมัครเข้า ZIPAIR Point Clubไหม?

ไม่มีเงื่อนไข หากมีอีเมลก็สามารถสมัครได้ ไม่จำกัดอายุ และที่อยู่อาศัย