หากออกจากการเป็นสมาชิ กZIPAIR Point Club Plusจะได้รับค่าสมาชิกรายปีคืนไหม?

ค่าสมาชิกรายปีเป็นการชำระล่วงหน้า ถึงแม้จะยกเลิกสมาชิกกลางคันก็ไม่สามารถคืนเงินในส่วนที่เหลือระยะเวลาได้