สามารถออกจากการเป็นสมาชิก ZIPAIR Point Club Plus ได้หรือไม่?

สามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้ที่ZIPAIR web
แต่ถึงจะยกเลิกการเป็นสมาชิกกลางคัน แต่สถานะของZIPAIR Point Club Plus จะอยู่จนถึงวันหมดระยะเวลา นอกจากนี้สถานะของZIPAIR Point Club ก็ยังคงอยู่เช่นกัน