สามารถออกจากการเป็นสมาชิก ZIPAIR Point Clubได้หรือไม่

สามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้ที่ ZIPAIR web