จะแลก JAL Mileage ได้ที่ใด?

สามารถแลกเปลี่ยนได้บนเว็บไซต์ของ ZIPAIR ไม่สามารถแลกเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์ของ JAL