คะแนนของฉันจะได้รับคืนหรือไม่หากฉันยกเลิกตั๋วที่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก?

การคืนคะแนนที่ใช้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน ในกรณีที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยคะแนนและบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บตามอัตราส่วนการแยกย่อยของวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี