หากชำระด้วยคะแนนและบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนอย่างไร?

การคืนคะแนนที่ใช้จะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน ในกรณีที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบินลำดับการจัดสรรคะแนนและบัตรเครดิตของคุณจะเป็น [ค่าธรรมเนียมตั๋ว] [ภาษี] [บริการอื่น ๆ ]