ฉันควรทำอย่างไรหากต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อด้วยคะแนน ZIPAIR?

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการยกเลิกบนเว็บไซต์ ZIPAIR แต่หากส่วนหนึ่งของการซื้อของคุณเช่น Tokyo-Soual, Soual-Tokyo ที่ได้รับการชำระด้วยคะแนนคุณ คุณจะไม่สามารถยกเลิกบนเว็บไซต์ได้ในกรณีนี้โปรดทำการยกเลิกโดยติดต่อศูนย์บริการติดต่อ