การเช็กอิน

ZIPAIR มีวิธีการเช็กอินอยู่ 3 วิธี

1.เคาน์เตอร์เช็กอิน

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเช็คอินผ่านมือถือได้ต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินให้เสร็จสิ้นระหว่าง 3 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง ท่านไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากเลยเวลาที่กำหนด

* การเช็คอินอาจเริ่มเร็วกว่าเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร

* สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดมาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นเครื่องและสิ่งที่จำเป็น ได้ ขั้นตอนจนถึงการขึ้นเครื่อง

2.เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติในบางเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของ ZIPAIR ในวันเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าเที่ยวบินใดสามารถใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติได้

สำหรับผู้โดยสารที่จะทำการฝากสัมภาระขึ้นเครื่อง ต้องมายังเคาน์เตอร์เช็กอินหรือเครื่องฝากสัมภาระอัตโนมัติก่อนออกเดินทาง 1 ชั่วโมง หากเลยเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถฝากสัมภาระได้

※บริการที่มีให้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละสนามบิน

3.เช็คอินผ่านมือถือ

ท่านสามารถเช็คอินโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง กรุณาดำเนินการดังกล่าวโดยดูขั้นตอนการเช็คอินในอีเมลหรือหน้าจอเเสดงรายละเอียดการจอง

*กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางของท่านให้พร้อมเพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง

บริการเช็คอินทางมือถือจะทยอยเริ่มให้บริการในแต่ละเส้นทางบิน

*หากท่านจองเส้นทางที่ไม่มีสิทธิ์รับบริการนี้ กรุณาดำเนินการที่สนามบินในวันเดินทาง

เส้นทางเป้าหมาย

 • โซลเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   สามารถใช้ได้
  • เดินทางจากโซล
   สามารถใช้ได้
 • มะนิลาเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   สามารถใช้ได้
  • เดินทางจาก มะนิลา
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • กรุงเทพมหานครเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร
   สามารถใช้ได้
 • สิงคโปร์เที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   สามารถใช้ได้
  • เดินทางจาก สิงคโปร์
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • โฮโนลูลูเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เดินทางจาก โฮโนลูลู
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ซานฟรานซิสโกเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เดินทางจาก ซานฟรานซิสโก
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ซานโฮเซ่เที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เดินทางจาก ซานโฮเซ่
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ลอสแอนเจลิสเที่ยวบิน

  • ออกจากนาริตะ
   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เดินทางจาก ลอสแอนเจลิส
   อยู่ระหว่างดำเนินการ